...دستاوردهایتوجه به تقویت و توسعه ی فرهنگ ایمنی درحمل و نقل برای عموم مردم جامعه...

 
 
پیشگفتار
نظرات |
 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_ border=0 
alt=

..پیشگفتار...

تأمین و ارتقای ایمنی عبور و مرور کاربران شـبکه راه بـا توجـه بـه آمـار بـالای   

تــصادفات کــشور، یکــی از مهمتــرین دغدغــههــای مــسؤولان، کارشناســان و


 دستاندرکاران بخش حملونقل جـادهای کـشور اسـت.

 هـماکنـون هزینـههـای بسیاری بـرای مهـار رونـد افسارگـسیخته

 تـصادفات و تلفـات جـادهای صـرف میگردد.

 اما با وجود تلاشهای صورت پذیرفته نتایج مطلوب و دلخواه متولیـان

 صنعت حملونقل کشور حاصل نشدهاست. ایمنی راه نیز همچون سایر مقولههـا

  نیازمند نظام مدیریت و هماهنگی متناسب خود میباشد. برخی

 ناهمـاهنگیهـای موجود در ارتباط با اقدامات و اجرای راهکارهای مرتبط

 با ایمنی راهها مـا را بـر آن داشت که با تهیه مجموعه راهبردهای مناسب،

 بستر ایجاد نگاهی یکپارچه بـه مقوله ایمنی راه در سطح کـشور را 

فـراهم آوریـم.                        

نویسنده : AREZOO .
تاریخ : دوشنبه 28 دی 1394
زمان : 09:27 ب.ظ
تصادفات ترافیکی..
نظرات |

  1. تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یـک معـضل اجتمـاعی‌

در سـطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از


مردم را گرفتـه و هزینـههـای هنگفتی را به جامعه وارد مینماید.


درخصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزایند


وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش تعداد تصادفات و خسارات ناشی


از آن قرار دارد،

 
نویسنده : AREZOO .
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394
زمان : 09:00 ب.ظ
اهداف راهبردی1..
نظرات | ادامه مطلب

                                کاهش تخطی از سرعت مجاز ...


راهبرد1-1) افزایش آگاهی رانندگان از تبعات رانندگی با سرعت غیرمجاز 

دستگاه مسؤول: دستگاههای متولی آموزش وفرهنگسازی 

راهبرد 2-1) تشدید مجازات متخلفان از سرعت مجاز 

(افـزایش مجـازات بهصورت پلکانی)

 دستگاه مسؤول: - وزارت راه و ترابری (برون شهری) - وزارت کشور (درون شهری) 
دستگاه همکار: پلیس راهور ناجا 

نویسنده : AREZOO .
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394
زمان : 08:55 ب.ظ
اهداف راهبردی2..
نظرات | ادامه مطلب

                                ارتقای ایمنی موتورسیکلت سواران


 راهبرد 1-2) ارتقای نظام آموزش موتورسیکلتسواران 

 دستگاه مسؤول: پلیس راهور ناجا 

دستگاه همکار: کمیسیون


نویسنده : AREZOO .
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394
زمان : 08:51 ب.ظ
اهداف راهبردی3..
نظرات | ادامه مطلب

                                   ارتقای ایمنی عابران پیاده 

راهبرد1-3) افزایش آگاهی عمومی از خطرات تهدیدکننده عابران پیاده

 دستگاه مسؤول: دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازینویسنده : AREZOO .
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394
زمان : 08:46 ب.ظ
اهداف راهبردی4..
نظرات | ادامه مطلب

                         کاهش معضل خستگی در رانندگان


 راهبرد 1-4) افزایش آگاهی رانندگان درخصوص تبعات رانندگی در حین خستگی

دستگاه مسؤول دستگاههای متولی آموزش و فرهنگسازی

دستگاه همکار: __


نویسنده : AREZOO .
تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394
زمان : 08:42 ب.ظ
( تعداد کل صفحات: 2 )

[ 1 ] [ 2 ]
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic